ОБЩИ УСЛОВИЯ

 Биком Дизайн ЕООД

1.     На lepni.bg се предлагат заявки за изработване на стикери, наричани по-долу –продукти или материали.

2.     Lepni.bg осъществява връзката между потребител и изготвящия стикерите търговец-

3.     Фактури и касови бележки за заявените продукти  се издават от изработилия стикерите търговец.

4.     Плащането се извършва по сметка на изготвящия стикерите търговец.

5.     Евентуална замяна или възстановяване на платена сума се извършва от изготвящия стикерите търговец.

6.     Lepni.bg предоставя на изготвящия стикерите търговец единствено данни свързани с направената поръчка- адрес за доставка,цена и  артикулен номер на заявените продукти, телефон за потвърждаване на поръчката.

7.     Lepni.bg, предоставя и следните услуги: информация за продуктите, възможност за онлайн заявяване.

8.     Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата им при използване на информацията и услугите в сайта. Всеки един потребител, работещ със сайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в сайта до напускането му.

9.    Lepni.bg си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително анонсиране.

УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА

1.     За да заявите изработка на продукти от сайта не е задължително да се регистрирате, като при извършена регистрация, Lepni.bg се ангажира да не разпространява информацията с личните ви данни извън фирмата и лицата или агенциите, наети от фирмата да събират, класифицират и обработват информация за нея.

2.     Заявка от сайта може да бъде направена и без регистрация  като в случая важат договореностите описани в този документ.

3.     Регистрираните потребителите се ангажират да не предоставят данните си за достъп (e-mail и парола) до личния си профил, както и информацията, съдържащата се в техния профил.

4.     Lepni.bg си запазва правото да прекратява регистрация на клиент, да премахва или редактира съдържание, да отказва достъп или изпълнение на поръчки по свое усмотрение.

5.     Lepni.bgси запазва правото наличността и сроковете на доставка да се доуточняват по телефона или e-maila, в момента на обработка на поръчката. Lepni.bg не носи отговорност за продуктите, материалите за които не са налични във франко склада на доставчика. При липса на материали или невъзможност за изпълнение на поръчката наш служител ще се свърже с вас.

6.     Продуктите съдържат описание на продукта, снимка и цена.

7.     Указаната цена е за 1 бр. в лева и с начислено ДДС.

8.     При поръчка потребителят посочва основните параметри според дадените в сайта опции: брой, размер. Поради наличието на разнообразие в размерите на предлаганите продукти, те са представени в следните опции- „S,”M”,”L”,”XL”, като точните размери на предлагания продукт са посочени в снимковия материал или в описанието към продукта. Потребителят задължително посочва адрес и телефон  за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Не попълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставка. При поръчка на продукти за които купувача желае да получи фактура, то той трябва да подаде информация за фактурата (Име на фирмата, Адрес за данъчна фактура, ЕИК, МОЛ). Lepni.bg издава само фактури по закона за ДДС.

9.     Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като сътрудник на Lepni.bg се свърже с него по телефон или e-mail.

10.  Начин на заплащане: потвърдената от двете страни поръчка трябва да бъде платена в цял размер с наложен платеж при наличие на опция “преглед и тест“- за продукти изпратени с куриерска фирма Еконт Експрес.

11.  Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.

12.  Чрез натискане на бутона "Заяви", потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор - него ( потребителят ) и lepni.bg, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).

 


УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

1.     Доставката се извършва от куриерски фирми Еконт Експрес и Спиди/Speedy/, наета от lepni.bg и за сметка на клиента на адрес, посочен от потребителя. Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от потребителя. В този случай клиента заплаща възникналите допълнителни задължения по складиране и престой директно на куриерската фирма.

2.     Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката.

3.     lepni.bg или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

ОТКАЗ НА ДОСТАВЕНА СТОКА И РЕКЛАМАЦИИ

1.     Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:
а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;
б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;
в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;
Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.

2.     Когато стоката е подменена при доставката и това е невъзможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед да се установи несъответствието, без потребителят да заплаща допълнителни разходи.

3.     По силата на член 55(ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 7 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя.

4.    Lepni.bg не възстановява средства, заплатени от клиента за доставката на стоката, a възстановява стойността единствено на продукта обект на доставка.

5.     В определени случаи Lepni.bg променя кадрите на поръчаните изображения с цел да достави продукта с необходимото качество и размер. Тази промяна не е обект на рекламация от страна на клиента

6.     Възможни са разминавания между цветовете на доставените картини и тези на монитора на клиента, дължащи се на различните видове цветообразувания. Такава разлика в цветовете не е обект на рекламация от страна на клиента. 

ОГРАНИЧЕНИЯ

1.     Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на сайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.

2.     Предоставената информация и снимков материал са предмет на авторско право. Зареждането или отпечатването на страници от сайта е допустимо в случай, че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП). Потребителите на сайта нямат право да претоварват сайта с фиктивна информация.

3.     Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общо установени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице, без негово съгласие.

4.     Потребителите нямат право да разпространяват чрез сайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.ОТГОВОРНОСТИ

1.     Lepni.bg не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в сайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този сайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в сайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

2.    Lepni.bg не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки)

3.    Lepni.bg не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в сайта. Lepni.bg не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна Lepni.bg

4.     Lepni.bg не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.

5.    Lepni.bg не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.

6.    Lepni.bg не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.

7.    Lepni.bg се задължава да се спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.